PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na střední školy_2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na střední školy ve školním roce 2019–2020.

NEŽ ODEVZDÁŠ PŘIHLÁŠKU

  • vyplněnou přihlášku přines do školy ke kontrole a orazítkování !!!
  • pokud je potřeba, zajisti si potvrzení od lékaře.

PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT NA SŠ DO 1. BŘEZNA 2020!!!

Kritéria pro přijetí

  • zveřejňují střední školy na svých webových stránkách do 31. ledna 2020;
  • hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně 60% (uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu);

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE KONÁ:

  1. a 15. DUBNA 2020 (čtyřleté obory); 
  1. a 17. DUBNA 2020 (na víceletá gymnázia).

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  • výsledky zveřejní ředitel SŠ do 3 dnů po posledním termínu konání přijímacích zkoušek; nebyla-li konána přijímací zkouška, tak po vyhodnocení přijímacího řízení, v dalších kolech bez zbytečného odkladu. O přijetí je žák informován na veřejně dostupném místě (vývěska na SŠ, webové stránky školy), písemně SŠ informuje pouze o nepřijetí, na poště ukládají rozhodnutí po dobu 5 pracovních dnů, pak je rozhodnutí považováno za doručené

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

  • pokud je uchazeč přijat, vyplní zápisový lístek, který do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí doručí na SŠ (dá tím najevo, že na danou SŠ nastoupí). Pokud neodevzdá v daném termínu zápisový lístek, vzdává se práva být přijat na tuto SŠ. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, neplatí to pouze v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

NEPŘIJETÍ NA SŠ

  • pokud není uchazeč přijat, může podat odvolání;

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, nebo se zúčastní dalších kol přijímacího řízení, termíny dalších kol zveřejňují ředitelé SŠ, zároveň uvedou i termín podání přihlášek (další přihlášky dostane žák opět na ZŠ).

INFORMACE O SŠ

  • seznam všech SŠ a SOU v ČR najdete na infoabsolvent.cz, výsledky přijímacího řízení a vyhlašování dalších kol budou neprodleně zveřejňovány na www stránkách SŠ nebo na www.sipkhk.cz (pro školy z Královéhradeckého kraje).

Podrobné informace najdete i ZDE.

Martina Nováková, výchovná poradkyně

 

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC