Přednáška – Jak počítali naši předci

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 třída 8. A pod vedením pana učitele Prokopa navštívila přednášku „Jak počítali naši předci“na gymnáziu. Přednášela nám skutečná kapacita, prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. z Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. V dnešní době kalkulaček a jiných technických vymožeností si ani neuvědomíme, jak to měli naši předci těžké, neznali dnešní násobilku ani na to neměli nějaké to „udělátko“, proto na to šli po svém, někdy ale překvapivě chytře.

Dozvěděli jsme se, jak vzniklo slovo „matematika“, které je starořeckého původu. Podstatné jméno „matéma“ znamená v překladu „věda“ a je odvozeno od slovesa „matáno“, které v původním výkladu znamenalo učit se přemýšlením. Dále nám pan profesor názorně vysvětlil, jak se počítalo v různých zemích a etnikách. Například Májové se s čísly vypořádali svojí dvacítkovou soustavou nebo staří Číňané používali desítkovou poziční soustavu. Usoudili jsme, že to bylo opravdu velmi zdlouhavé a než by spočítali své stádo koz a krav, tak by jim dávno pomřelo nebo by se alespoň pastýři – matematikovi rozuteklo. Nejvíce nás však zaujala cikánská násobilka. Na násobení stačila znalost malé násobilky, tedy násobení čísel od 1 do 5, a hbité prsty. Toto počítání nebylo však zařízeno na příliš vysoká čísla, s násobením čísel nad 10 si už nelámali příliš hlavu a prostě je nepočítali, a co se nedalo spočítat na prstech obou rukou, prostě neexistovalo.

Všichni jsme se shodli na tom, že přednáška byla velmi zajímavá a dokonce jsme si vzali jedno ponaučení pro současnou námi milovanou matematiku: Současné počítání je mnohem jednodušší, než bylo v minulosti. A proto jsme všichni rádi, že žijeme v 21. století a ne ve středověku nebo ještě dříve.

Adéla Štočková, žákyně 8. A třídy

Virtuální prohlídka