Přebor Klicperky v šachu

PŘEBOR KLICPERKY V ŠACHU

Datum: ve středu 28. června 2014
Prezentace od 12.00 hod., 1. kolo ve 12.20 hod., ukončení do 15.00 hod.

Místo: Základní škola V. Kl. Klicpery, Nový Bydžov – učebna 1. patro

Účast: Žákovský turnaj jednotlivců ve dvou kategoriích:
I. žáci, žákyně 2. – 5. třída ZŠ
II. žáci, žákyně 6. – 9. třída ZŠ

Systém: Švýcarský na 5-7 kol, tempo hry 2 x 10 min.

Přihlášky: na místě v hrací místnosti

Rozhodčí: z řad studentů Gymnázia – zkušení šachisté
Hlavní rozhodčí: PaedDr. Vaňková Marcela

Ceny: Poháry, medaile, diplomy pro nejlepší, věcné ceny pro všechny
přihlášené účastníky

Různé: přezůvky s sebou, drobné občerstvení zajištěno.
Turnaj je určen pro všechny děti regionu Novobydžovska se zájmem
o šachovou hru.

Podmínkou je pouze základní znalost pravidel šachu – chod figur.

Putovní poháry: prosíme vítěze loňského přeboru,
aby nám přinesli putovní pohár Klicperky nebo ho předali v kanceláři ZŠ.
Záštitu nad turnajem převzalo ředitelství Základní školy V. Kl. Klicpery

Virtuální prohlídka