Pravidla provozu školní jídelny pro šk. rok 2020-21

Pravidla provozu školní jídelny pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s výskytem nemoci Covid 19

• Do prostoru školy a školní jídelny smí vstoupit pouze osoba, která nejeví známky infekčního onemocnění.
• Povoluje se vstup pouze strávníkům, platí zákaz vstupu ostatních osob (doprovod, zákonný zástupce).
• Pro strávníky platí zákaz samoobslužného výdeje jídel, nápojů a jídelních potřeb.
• V jídelně musí strávníci dodržovat stanovené sektory pro konzumaci jídla. Členění vnitřních prostor jídelny je rozděleno na oblast pro žáky ZŠ Karla IV., žáky ZŠ Klicperova a ostatní strávníky.
• Při příchodu do prostoru školy a školní jídelny je strávník povinen si vydezinfikovat ruce.
• Výdej jídla pro cizí strávníky je od 11.00 – 11.20, pro žáky a pracovníky ZŠ Karla IV. a ZŠ Klicperova 11.30 – 14.00
• Výdej jídla v první den nemoci žáka je možný do přinesených nádob pouze od 11.00 – 11.20
• Úhrada stravného a přihlášení k stravování na přepážce školní jídelny je možné od pondělí až do pátku od 8.00 – 8.30 a od 14.00 – 14.30. Prosím, volte raději dálkovou formu úhrady stravného.
• Odebírání obědů cizích strávníků do jídlonosiče probíhá od 10.30 – 11.20

Kontakt na školní kuchyni:

vedoucí školní kuchyně Květa Svobodová
email: svobodova.kv@seznam.cz
tel. 495 493 566
mob. 739 049 117

Mgr. Jan Bohdanecký
ředitel školy

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov