Pozvánka na míčový víceboj

MÍČOVÝ VÍCEBOJ smíšených družstev základních škol Novobydžovska

Místo: tělocvična TJ Jiskra Nový Bydžov a Sportring
Datum: 20. 6. 2014, zahájení v 8:00 nástupem, 8:15 začátek soutěže
Kategorie: žáci a žákyně: 6. – 7. tříd
8. – 9. tříd
V každé kategorii 12 soutěžících (8 chlapců + 4 dívky). Pro všechny sporty platí minimální počet dívek, dle uvážení větší počet dívek možný.
Hrací systém: každý s každým dle rozpisu, 1 utkání – 10 min.
Sporty: minikopaná, košíková, volejbal, florbal
Ceny: putovní pohár + drobné ceny
Účastníci: ZŠ Hlušice, ZŠ V. Kl. Klicpery, ZŠ Skřivany, ZŠ Smidary, ZŠ Karla IV.
Časový harmonogram: 8:00 nástup družstev
8:15 zahájení soutěže
8:15 – 13:30 průběh soutěže
do 14:00 vyhlášení výsledků

Hodnocení: Hraje se v kategorii 6. – 7. a 8. – 9. tříd každý s každým. Za vítězství jsou 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů. Ve všech sportovních disciplínách získává vítěz do celkového hodnocení 5 bodů za 1. místo, za 2. místo 4 body, za 3 místo 3 body, za 4. místo 2 body, za 5. místo 1 bod. V případě, že dvě družstva mají stejný počet bodů, rozhoduje vzájemný zápas, rozdíl skóre. V případě stejného počtu bodů u tří družstev rozhoduje minimální tabulka (body, rozdíl skóre).

Dozor nad žáky: Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola, pokud se zákonný zástupce nedohodne jinak (Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7, odst. 2)

Zdravotní zabezpečení a úrazové pojištění: Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci s sebou musí mít průkaz zdravotní pojišťovny.
Různé: Nebrat s sebou cenné věci. Doporučujeme hodinky, peněženky, mobily atd. nechat u vedoucího družstva.
PRAVIDLA
KOŠÍKOVÁ: 1) Hrací doba 10 minut
2) Hráči: 3 chlapci + 2 dívky
3) Hra dle pravidel

FLORBAL: 1) Hrací doba 10 minut
2) Hra dle pravidel
3) Hráči: 3 chlapci + 1 dívka + brankář

KOPANÁ: 1) Hrací doba 10 minut
2) Hra dle pravidel
3) Hráči: 4 chlapci + 1 dívka + brankář
4) Střídání stran po 5 minutách

VOLEJBAL: 1) Hrací doba 10 minut
2) Hra dle pravidel
3) Hráči: 4 chlapci + 2 dívky
4) Střídání stran po 5 minutách
5) Body se sčítají po celou dobu zápasu

Upozornění: Následující ročníky budou vždy poslední pátek v červnu. V roce 2015 se bude tento turnaj konat 19. června. Prosíme již nyní o zapsání do Vašeho rozvrhu.

Děkujeme, pořadatelé

Virtuální prohlídka