Použití příspěvku z nadace Děti mění svět

Na podzim 2013 přemýšlely třídní kolektivy o tom, co by chtěly změnit v našem městě. To samé řešili žáci i na vedlejší škole. Při té příležitosti byla uspořádaná sbírka, která by měla dětské sny a přání pomoci realizovat.  Při závěrečném vyhodnocení, které se konalo v zasedací síni městského úřadu, 1. místo obsadil krytý bazén.  Na 2. místě pak skončila potřeba odpadkových a psích košů. Vybraná částka  80 000 Kč však na stavbu bazénu nestačí a tak se budeme těšit, že přibudou  koše a naše město bude čistější. Děti vyrazily do města a na mapě vyznačily místa, kde by koše neměly chybět.

PODÍVEJTE se, jak to vidí děti.

Virtuální prohlídka