Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Při hodnocení žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020 budeme vycházet:
a) z podkladů, které jsme získali za druhé pololetí v době, kdy přítomnost žáků ve škole nebyla zakázána (do 10. 3. 2020),
b) podpůrně z podkladů získaných v rámci distančního vzdělávání (hodnotíme především snahu o pravidelnou práci, ochotu zapojit se, odevzdávání úkolů), zde musíme brát v potaz individuální podmínky žáků,
c) podpůrně z hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020,
d) podpůrně z hodnocení získaného v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí při obnovení provozu).
Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou ze všech předmětů včetně výchov.
V předmětech, které nebyly vyučovány distančně, se použije hodnocení za 1. pololetí s přihlédnutím k podkladům získaným do 10. 3. 2020.

Žáci na 1. stupni obdrží vysvědčení a případně pochvalný list za práci v době distančního vzdělávání.

Žáci 2. stupně budou hodnoceni ve všech předmětech jak známkou (list A vysvědčení), tak slovním hodnocením průběhu distančního vzdělávání (list B vysvědčení).

Žáci, kteří se aktivně zapojili do distančního vzdělávání, obdrží pochvalu ředitele školy na vysvědčení.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov