Poslední školička a schůzka rodičů

POZVÁNKA PRO PRVŇÁČKY

Závěrečné setkání pro budoucí prvňáčky se uskuteční
ve čtvrtek 29. května 2014 – změna!
Začátek setkání je v 15 hodin,
v přízemí hlavní budovy ve třídě 5. B.

Na co se můžete těšit:
• Prohlídka školy
• Pracujeme na interaktivní tabuli

POZVÁNKA PRO RODIČE

Program:
1. Organizační zabezpečení nového školního roku
2. Beseda se školní psycholožkou
3. Materiální zabezpečení žáků

Virtuální prohlídka