Poděkování husitské náboženské obci

Rádi bychom poděkovali bydžovské husitské náboženské obci a panu faráři Vladislavu Pekovi za pomoc sfinancováním školních pomůcek pro děti, jejichž rodiny se potýkají s nepříznivou sociální situací. Moc si tohoto dobrého skutku vážíme.   

Milí přátelé,

v dnešní složité době je více než kdy jindy potřeba, abychom se více dívali kolem sebe. Abychom si nevystačili s větou „mám svých starostí dost“ navzdory tomu, že většina z nás opravdu má svých starostí dost. Abychom se zkrátka pokoušeli nacházet cesty a cestičky k druhým. Naše bydžovská husitská náboženská obec se rozhodla pokusit se pomoci cíleně a v místě svého působení. Bydžovští husité ze svých (nikoliv těch pravidelných, ale mimořádných) příspěvků zařídili zprostředkované zaplacení školních pomůcek několika dětem z rodin, které se ne vlastní vinou ocitli v tíživé sociální situaci. Není to moc, není to všespásná záležitost. Také to nepíšu proto, abych nám dělal reklamu, ale proto že tento text může (i když nemusí) inspirovat další Bydžováky, lidi ochotné pomoct na těch správných místech. Není potřeba zabývat se statisíci nebo desetitisíci korun, ale třeba jen pár stokorunami. Věřte, není to tak málo, jak se možná zdá. On totiž ten pocit „někdo si na mě vzpomněl“ je někdy hodně důležitý.

Ale už dost o tom. V Bibli je totiž návod, kterak dávat: „Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice.“ (Matouš 6,3)

Vladislav Pek, farář CČSH v Novém Bydžově

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov