Pobytové soustředění pro žáky 8. a 9. tříd

Soustředění Hlušice.

Vážení žáci, vážení rodiče,
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov pořádá ve dnech 20. – 26. 6. 2014 pro žáky 8. a 9. tříd
ZŠ pobytová odborná soustředění s tematickým zaměřením:

1. Gastro

2. Technik

3. Speciál

4. Matematika + fyzika.

Ubytování a stravování pro účastníky bude zajištěno v prostorách SŠTŘ Nový Bydžov. Celý pobyt je pro účastníky zdarma.
Po celou dobu pobytu se o děti budou starat školení pedagogové a zaměstnanci Domova mládeže SŠTŘ Nový Bydžov.

ČITELNĚ vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 30. 4. 2014 na adresu:
Střední škola technická a řemeslná, Mgr. Jaroslava Kholová,
Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov,
popřípadě mailem na adresu sstrnb.kholova@seznam.cz
nebo faxem na číslo 495 483 423.

Virtuální prohlídka