Plán nepravidelných akcí v DDM – DUBEN 2018

6.4. Výtvarná dílna pro DSS Skřivany;
25.4. Výtvarná dílna pro DSS Skřivany;
30.4. Dopolední program pro děti v DDM;

Probíhá výtvarná soutěž na téma: Nakresli pohádku.
Obrázky odevzdávejte do 15.5. 2018 do DDM.

Připravujeme: BESIP, 18.5. 2018 Jarní poznej a chraň.

Průběžně probíhají soutěže fotbalu a juda.
Podrobnější informace o připravovaných akcí naleznete na www.ddmnovybydzov.cz nebo na tel. 778521829.

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka některých učeben školy zde