Plán akcí ŠD 2. tříd – ÚNOR 2020

Přehled akcí školní družiny na měsíc únor naleznete ZDE.
3.–7.2. Umíme se správně chovat
• etiketa vhodná pro mladší školní věk;
• povídání si o tom, jak se chováme ve společnosti, doma, v divadle, restauraci apod.;
• hry – Nešťourej se v nose, Je správné, když… (dovyprávíme a opravujeme příběhy-rozvoj slovní zásoby);
• četba s porozuměním Vladislav Špaček – Etiketa pro děti (četba dětí i poslech);
• hry dle přání a výběru dětí (paměťové, logické, hádanky atd.);
• logochvilky;
• malba, kresba – „Já v divadle“;

10.–14.2. Moje místo
• učíme se toleranci a pořádku;
• vyprávění dětí jak pomáhám doma, kamarádům ve škole, o chování k sobě navzájem;
• moje místo ve škole (šatna, třída, šd);
• hry dle výběru dětí;
• PoV – dle počasí vycházky do okolí školy;
• Malba, kresba – můj spolužák;
• logochvilky;
17.–21.2. Karneval, masopust
• význam masopustu (masky, průvod) a masopustního období;
• výroba škrabošek a masek z různých materiálů;
• práce s dětskými časopisy;
• karneval spolu se školním klubem a družinou 1. a 3. tříd;
• hry dle přání a výběru dětí;
• logochvilky;
• PoV – pohybové hry v tělocvičně;
24.–28.2. Cesta za pohádkou
• oblíbené pohádky a postavy;
• četba klasických pohádek dětmi;
• vlastní pohádkový příběh s ilustrací (kresba, malba);
• pohádkový kvíz;
• živé pexeso s tématem pohádek;
• logochvilky;
• hry dle přání dětí;
• PoV – hry s míčem v tělocvičně.

Virtuální prohlídka