Plán akcí na 20. týden 2014

● PONDĚLÍ – škola v přírodě 2. a 3. tříd; přednáška s praktickými ukázkami 1. pomoci pro žáky 4. tříd, koncert ke DNI MATEK;

● ÚTERÝ – škola v přírodě 2. a 3. tříd; ped. ps. poradna p. Podaná; představení kroužku ROBOTIKA pro žáky 7. a 8. tříd 2. a 3. hodina;

● STŘEDA – škola v přírodě 2. a 3. tříd; pomoc při přípravě POHÁDKOVÉHO LESA MŠ Palackého třída 9. B;

● ČTVRTEK – škola v přírodě 2. a 3. tříd; regionální kolo MALÉ KOPANÉ kategorie 6. a 7. tříd; exkurze na PROSTĚJOVSKOU JEHLU;

● PÁTEK – plavecká výuka; otevřené hodiny MATEMATIKY ve třídě 1. B a 6. B

Virtuální prohlídka