Plán akcí DDM – květen 2018

3.5. McDonald´s Cup;

7.5. Dopolední program pro děti;

18.5. Jarní poznej a chraň;

21.5. BESIP – ZŠ Palackého;

22.5. BESIP – DSS Skřivany, Chotělice;

24.5. Kurz vaření – DSS Chotělice;

27.5. DEN DĚTÍ;

28.5. BESIP – ZŠ Klicperova;

29.5. BESIP – ZŠ Hlušice;

30.5. BESIP – ZŠ Klicperova;

Probíhá výtvarná soutěž na téma: Nakresli pohádku.

Obrázky odevzdávejte do 15.5. 2018 do DDM.

Průběžně probíhají soutěže fotbalu a juda.

Podrobnější informace o připravovaných akcí naleznete na www.ddmnovybydzov.cz nebo na tel. 778521829.

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Kdyby ses mohl(a) rozhodnout, který čas by měl trvale platit: