Páťáci mají řidičáky – říjen 2020

PODÍVEJTE SE, jak na začátku října 2020 třídy 5. A a 5. B absolvovaly na dopravním hřišti v Novém Bydžově kurz dopravní výchovy. Celou akci organizoval DDM pod vedením Bc. Lenky Kalugin Drobné. Praktickou část, jízdu na kole nebo koloběžce vedli strážníci Městské policie pan Černík a pan Hlaváček. Teorii velmi dobře přednesla paní Monika Zůrová. Testy správně vyplnilo 11 žáků z 5. A a 13 žáků z 5. B, kteří obdrželi průkaz cyklisty. Všichni žáci dostali za odměnu reflexní pásku a sladkost.

Děti si svoje vzdělávání v dopravní výchově užily a věříme, že budou dobrými cyklisty i chodci. Jsme rádi i za jejich výsledky při získávání průkazu cyklisty.

Za přípravu dne s dopravní výchovou patří poděkování organizátorům akce.

Renata Kohoutová, Marie Soukupová, třídní učitelky.

Článek připravila Jindra Ryglová, pedagogická asistentka.

 

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC