Pasování prvňáčků na čtenáře – knihovna

PODÍVEJTE se, jak dne 3. června 2014 naši prvňáčci slavnostně zakončili své celoroční putování s tetkou Abecedkou do Písmenkového království.
V sále městské knihovny nejprve složili čtenářskou zkoušku a potom byli pohádkovými bytostmi pasováni na čtenáře a dostali průkaz čtenáře a upomínkovou knížku.
Za odměnu si prohlédli dětské oddělení městské knihovny a hned využili příležitost půjčit si první knížku.

vyučující prvních tříd

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Kdyby ses mohl(a) rozhodnout, který čas by měl trvale platit: