Paměť národa – práce žáků 7. A třídy

Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se rozhodli zaznamenat žáci 7.A. Již v šesté třídě se seznámili s projektem Paměť národa. Jedenáct dětí tento projekt https://www.pametnaroda.cz zaujal natolik, že se do něj aktivně zapojily. Vytvořili jsme dvě skupiny a prvním úkolem bylo najít zajímavého člověka z našeho okolí, který by se s námi podělil o své vzpomínky. Podařilo se, a tak jsme se setkali nejprve s pamětníkem, kterým byl pan Jaroslav Bouz z Jablonce nad Nisou, který v dětství chvíli v Novém Bydžově žil. Druhou skupinu svým vyprávěním zaujal pan Kamil Hloušek, který se sice narodil v Novém Bydžově, ale již šedesát let zde nežije, a tak za námi přijel až z Ostravy. Oba pamětníci prožili zajímavý život, který nebyl vždy snadný, my jsme jejich zajímavé vyprávění zaznamenali na diktafon. Nahraný příběh dále zpracujeme a představíme svým spolužákům, rodičům, učitelům i veřejnosti. Námi zaznamenané vzpomínky pamětníků se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.

Hana Jarošová a Hana Ryglová

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov