Oznámení o možnosti převzít písemnost

Základní škola V. Kl. Klicpery 561, Nový Bydžov v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje možnost převzetí této písemnosti:
Oznámení o povolení přestupu a přijetí k základnímu vzdělávání:
žáka Filipa Kohouta, 5. 12. 2005
Písemnost je možné převzít v ředitelně školy na základě prokázání totožnosti.
Poučení:
Tato veřejná vyhláška se vyvěšuje na úřední desce školy a zároveň na webových
stránkách školy. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: 2. června 2014
Sňato dne: 16. června 2014

Celé znění ZDE.

Virtuální prohlídka