Organizační zabezpečení školního roku 2006/07

1. Funkce ve škole

ředitel školy: Miroslav Janoušek
zástupce ředitele školy: Romana Řehořková
výchovný poradce: Marie Bičišťová
ICT koordinátoři: Lenka Vopálková, Miroslav Janoušek
koordinátoři ŠVP: Helena Hronková, Renata Kohoutová
koordinátor EVVO: Irena Doležalová
metodik sociálně patologických jevů: Ladislav Slezáček
bezpečnostní technik: František Černohorský
správce CO: Milan Eibl
zdravotník: Ladislav Slezáček

2. Třídnictví

1.A  Ilona Nováková
1.B  Marie Soukupová
2.A  Ladislava Eiblová
2.B  Světla Vacková
3.A  Kateřina Němečková
3.B  Pavlína Plecháčová
4.A  Renata Kohoutová
4.B  Eva Jiranová
5.A  Radmila Vavřínková
5.B  Milan Eibl
5.C  Pavlína Nožičková
6.A  Martina Havlíková
6.B  Evžen Müller
6.C  Jana Dymešová
7.A  Irena Doležalová
7.B  Lenka Vopálková
8.A  Helena Hronková
8.B  Petr Mikšíček
9.A  Jaroslava Vokálová
9.B  Ivana Panochová
9.C  Milan Prokop

3. Oddělení školní družiny

1. oddělení (1. třídy)  Jana Kovalská
2. oddělení (2. třídy)  Hana Kopecká
3. oddělení (3. třídy + školní klub)  Iva Šádková

4. Vyučující bez třídnictví

Marie Bičišťová, Eva Hušková, Tereza Malcová, Jana Riegerová, Hana Ryglová, Ladislav Slezáček

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov