Organizace školního kola PYTHAGORIÁDY 2020

Organizace školního kola PYTHAGORIÁDY 2020 pro žáky 5. až 8. tříd;
2. vyučovací hodina v úterý 28. 1. 2020;

Pravidla soutěže:
1. Účast v soutěži je dobrovolná, zúčastnit se může každý žák příslušného ročníku základní školy, resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.
2. Soutěžící řeší 15 úloh. Časový limit na vyřešení úloh je 60 minut. Při řešení úloh NENÍ dovoleno používat tabulky, kalkulačky.
3. Úlohy jsou závazné a nelze je měnit či vynechávat, ani jinak upravovat či zaměňovat. Obrázky k úlohám mají pouze ilustrační charakter.
4. Soutěžící píší výsledky přímo do zadání, kde jsou vloženy řádky na odpovědi. Je vhodné dát soutěžícím k dispozici volný list papíru pro pomocné výpočty.
5. Za každou správně vyřešenou úlohu získá soutěžící 1 bod.
6. Úlohy pro jednotlivá kola jsou zpracovány autorským kolektivem tvořeným pedagogy ze ZŠ a víceletých gymnázií, úlohy prochází recenzí učitelů matematiky a pedagogickou recenzí. Obsah úloh nepřesahuje výstupy z RVP.

Kategorie (posaďte vedle sebe žáky různých tříd, pokud to lze ):
1. skupina všichni žáci 5. A – Alena Ducháčková;
2. skupina všichni žáci 5. B – Jana Krejčová;
3. skupina žáci 6. A ve třídě 6. A – Petr Mikšíček;
4. skupina žáci 6. B ve třídě 6. B – Adéla Štěpánková;
5. skupina žáci 6. C ve třídě 6. C – Pavlína Strnková;
6. skupina výběr žáků 7. A a 8. B v učebně Vv – Hana Jarošová ;
7. skupina výběr žáků 7. B a 8. A ve fyzice – Karolína Khorelová ;

Každý žák obdrží zadání a papír na výpočty. Vyučující přečte pokyny.
I. Zahájení 8:50 hodin, ukončení 9:50 hodin.
II. Přestávka 9:50 až 10:05 hodin.
III. 3. hodina začíná v 10:05 hodin.

Neúčastnící se žáci:
Žáci 7. tříd ve třídě 7. A … Irena Doležalová;
Žáci 8. třídy ve třídě 8. … Milan Prokop.

Přehled ZDE.

Virtuální prohlídka