Organizace přespolního běhu

Dne 26. září (čtvrtek) 2013 se uskuteční již 8. ročník přespolního běhu.

Účastní se všechny třídy školy spolu s žáky ZŠ Prasek.

Žáci  1. stupně se sejdou v 10.15 hodin u prvního můstku přes Cidlinu tj. učí se dvě hodiny a po velké přestávce odcházejí žáci s učiteli ze školy. Trať pro 1. stupeň měří 1000 metrů. Změny v rozvrhu: 4. A končí po 5. vyučovací hodině, 5. třídy po 4. vyučovací hodině.

2. stupeň odejde se třídními učiteli ve 12.30 hodin od školy a bude mít sraz na lukách u prvního můstku přes Cidlinu ve 12.45 hodin, Po 4. vyučovací hodině budou mít čas žáci na oběd. Trať pro 2. stupeň měří 1500 metrů.

Každá třída dostane kartičky, běžci si je vyplní a třídní učitelky je vezmou s sebou na luka. Nejlepší závodníci budou ihned po ukončení běhu odměněni diplomy a sladkou odměnou.

Zvolte prosím vhodné oblečení i obuv úměrně k počasí. Na co největší účast v tomto již tradičním běhu se těší

Petr Mikšíček

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC