Odměna žákům od Klubu přátel Klicperky

Odměna od Klubu přátel Klicperky

POUKÁZKA na filmové představení jako odměna za vysvědčení s vyznamenáním. Poukázku je nutné v pokladně vyměnit za vstupenku.

Platnost poukázky: do září 2013 v Jiráskově divadle Nový Bydžov.

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Kdyby ses mohl(a) rozhodnout, který čas by měl trvale platit: