Nástěnka – květen 2014

Příspěvky na nástěnce Vás pozvou na akce pořádané školou, vidět můžete i akce, které ve škole proběhly nebo se můžete podívat na úspěchy žáků.

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka některých učeben školy zde