Nástěnka 6.2014

Na nástěnce na náměstí se můžete podívat na akce pořádané školou v měsíci květnu 2014. Snímky z vystoupení ke Dni matek, Pochod na Hrádek, dopravní výchovu žáků 4. tříd, krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorébus, pomoc žáků 9. B třídy při akci Mateřské školy Palackého Pohádkový les,  tým chlapců 4. a 5. tříd, kteří v okrskovém kole Mc Donald´s skončili na 1. místě, školu v přírodě 2. A a 3. A nebo exkurzi šesťáků.

Virtuální prohlídka