Nabídka kroužků – 2018 (drobné úpravy :-))

NABÍDKA KROUŽKŮ, které jsou vyučovány ve škole nebo v nové sokolovně – kroužky DDM (nabídka 1 – přihlašování přes http://ddm.novybydzov.cz/).

Na ostatní kroužky se přihlašujte prostřednictvím přihlášky, která je součástí nabídky. Kroužky jsou zdarma. Tu odevzdejte třídním učitelům nebo v kanceláři školy. 

Zahájení kroužků nejpozději v týdnu od 1. října 2018. Bližší informace poskytnou vyučující kroužků a nepovinných předmětů.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC