MÍČOVÝ VÍCEBOJ ZŠ Novobydžovska 2019

Místo: Městská sportovní hala Nový Bydžov a Sportring;
Datum: pátek 21. 6. 2019, zahájení v 8:00 nástupem, 8:15 začátek soutěže;
Kategorie: žáci a žákyně: 6. – 7. tříd a 8. – 9. tříd;
V každé kategorii 12 soutěžících (8 chlapců + 4 dívky). Pro všechny sporty platí minimální počet dívek, dle uvážení větší počet dívek možný.
Hrací systém: každý s každým dle rozpisu, 1 utkání – 10 minut;
Sporty: minikopaná, košíková, volejbal nebo přehazovaná, florbal;
Ceny: putovní pohár + drobné ceny;
Účastníci: ZŠ Hlušice, ZŠ Karla IV., ZŠ Skřivany, ZŠ Smidary, ZŠ V. Kl. Klicpery;
Časový harmonogram:
8:00 nástup družstev;
8:15 zahájení soutěže;
8:15 – 13:30 průběh soutěže;
do 14:00 vyhlášení výsledků;

Hodnocení: Hraje se v kategorii 6. – 7. a 8. – 9. tříd každý s každým. Za vítězství jsou 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů. Ve všech sportovních disciplínách získává vítěz do celkového hodnocení 5 bodů za 1. místo, za 2. místo 4 body, za 3 místo 3 body, za 4. místo 2 body, za 5. místo 1 bod. V případě, že dvě družstva mají stejný počet bodů, rozhoduje vzájemný zápas, rozdíl skóre. V případě stejného počtu bodů u tří družstev rozhoduje minimální tabulka (body, rozdíl skóre).

Dozor nad žáky: Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola, pokud se zákonný zástupce nedohodne jinak (Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7, odst. 2)

Zdravotní zabezpečení a úrazové pojištění: Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci s sebou musí mít průkaz zdravotní pojišťovny.
Různé: Nebrat s sebou cenné věci. Doporučujeme hodinky, peněženky, mobily atd. nechat u vedoucího družstva.

PRAVIDLA
KOŠÍKOVÁ:
1) Hrací doba 10 minut
2) Hráči: 3 chlapci + 2 dívky
3) Hra dle pravidel

FLORBAL:
1) Hrací doba 10 minut
2) Hra dle pravidel
3) Hráči: 3 chlapci + 1 dívka + brankář

KOPANÁ:
1) Hrací doba 10 minut
2) Hra dle pravidel
3) Hráči: 3 chlapci + 1 dívka + brankář
4) Střídání stran po 5 minutách

VOLEJBAL pro 8. a 9. třídy:
1) Hrací doba 10 minut
2) Hra dle pravidel
3) Hráči: 4 chlapci + 2 dívky
4) Střídání stran po 5 minutách
5) Body se sčítají po celou dobu zápasu

PŘEHAZOVANÁ pro 6. a 7. třídy:
PRAVIDLA VIZ VOLEJBAL
LetákZDE.

Děkujeme, pořadatelé

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC