Logopedie pro prvňáčky

V letošním školním roce se na naší škole opět otevřel kroužek logopedie. Koná se každé pondělí od 12.30 a je určen žákům prvních ročníků. Kroužek je zaměřen na nácvik správného dýchání, hlasová cvičení, rozvoj motoriky jazyka a mluvidel, průpravná cvičení pro správné tvoření hlásek, ale i hry a cvičení na rozvoj fonematického sluchu, zrakového vnímání, slovní zásoby, grafomotoriky,…

Kroužek vede paní učitelka Jana Krejčová a pomáhá dětem i rodičům se zvládáním jejich řečových nedokonalostí.

 

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?