Logická olympiáda 2020

Základní kola on-line proběhnou jako každým rokem, registrace byla zahájena. Každý soutěžící se registruje s unikátním emailem, samozřejmě to může být email rodičů ukončení registrace 30. září 2020 v 23:59.  Překonáme rekordní účast z minulého roku 71 208 soutěžících z 3 249 škol z celé České republiky? Ke dni 24. 9. 2020 je zaregistrováno 39 236 soutěžících.  Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Soutěž je vyhlášena pro následující kategorie:
Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy.
Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy.
Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída).
Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Harmonogram soutěže:
do 30. září 2020 – registrace soutěžících a škol.

Základní kolo proběhne pro:

kategorii A: žáci prvního stupně základních škol  (3. – 5. třída) ve dnech 1. – 7. října 2020;
kategorii B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. –  14. října 2020;
kategorii MŠ, A1, A2: mateřské školy a 1. a 2. ročník základní školy ve dnech 22. – 28.  října 2020.

V základním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je 20 minut pro kategorii A1 a A2, 30 minut pro kategorie A a B, takže je možné jej řešit během jedné vyučovací hodiny. Nejlepší řešitelé z kategorií A, B a C postoupí do krajských kol. Soutěžící z kategorie A1 a A2 absolvují jen základní kolo a nepostupují do krajských kol.

Základní kolo
 Pro účast v základním kole je nutná registrace účastníka na webových stránkách soutěže www.logickaolympiada.cz.
 Každý účastník se musí zaregistrovat pod svým vlastním uživatelským jménem v době registrace ve dnech 1. 8. 2019 – 30. 9. 2019. Uživatelské jméno musí mít formát platné e-mailové adresy.
 Základní kolo se uskuteční on-line pro kategorii A ve dnech 1. – 7. 10. 2020, pro kategorii B ve dnech 8. – 14. 10. 2020 a pro kategorie A1 a A2 ve dnech 22. – 28. 10.2020.
 V těchto dnech mohou účastníci absolvovat základní kolo ve škole, doma či jinde, kde je připojení k internetu
 Při řešení úloh je dovoleno používat jen psací potřeby, kalkulačku, poznámkový papír a své logické myšlení. Vše ostatní je zakázáno.
 Každý účastník smí základní kolo absolvovat pouze jednou a při řešení úloh nesmí využívat cizí pomoci.
 V okamžiku zahájení testu základního kola již nemůže účastník řešení testu přerušit. V případě technického přerušení se smí do systému znovu přihlásit a znovu řešit úlohy základního kola.
 Účastník musí zachovat mlčenlivost o podobě základního kola i o svém řešení jednotlivých úloh.
 Úlohy jsou bodovány podle obtížnosti, nejsou udělovány záporné body za špatné odpovědi.
 Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách soutěže (v profilu soutěžícího po přihlášení).
Leták ZDE.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC