Kroužek aerobiku (nejmenší)

Zájmové kroužky realizované na naší škole jsou součástí programu Domu dětí a mládeže Nový Bydžov. Kroužky vedou naši učitelé a uskutečňují se na naší škole, jak byly děti zvyklé.

Vedoucí kroužku AEROBIK: Pavlína ZMÍTKOVÁ

STŘEDA  12.40 – 13. 25 hodin – tělocvična školy

1. B – Bartoušková, Drozenová, Kmínková, Ludvíková, Petráčková, Prokešová, Semeráková, Schovánková, Stanieková, Vinopalová

2. A – Hrušková

2. B – Žibrúnová

Poplatky za kroužky směřujte:

na účet DDM: 265735010/0300

variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla (ve tvaru rrmmdd)

specifický symbol: číslo ZÚ z nabídky DDM (AEROBIK – 08)

do zpráv pro příjemce uveďte jméno dítěte

poplatek za kroužek: 135 Kč za rok

Úplatu je možné rozdělit na dvě splátky, kdy první splátka se uhradí do 31. října 2014 a druhá do 28. února 2015.

V případě, že dítě přestane docházet do ZÚ bez uvedení vážného důvodu, úplata se nevrací.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC