Krajina za školou – historie Novobydžovska v obrazech

Projektem určeným pro žáky 2. stupně se žáci z Klicperky začali zabývat v loňském školním roce.

Jeho realizace umožňuje budování citového vztahu ke svému okolí a rozvíjení schopností žáků jako např. sběr a třídění poznatků, schopnost komunikovat a pracovat v týmu, prezentování svých výsledků, práce s výpočetní technikou apod.

Jaký je postup při realizaci tohoto projektu?
1. Získat historické snímky z regionu (máme kolem 200 snímků)
2. Získat informace o místech na fotografiích (určení místa na fotografii, zjištění majitele nemovitosti, historie míst, doba zachycená na fotografii, ..) – rozhovor s pamětníky, návštěva Muzea v Novém Bydžově a cenné rady pana Prokopa
3. Digitalizace materiálů (skenování získaných materiálů, ukládání v počítači, …)
4. Pořízení identických dvojic (zachytit místo na historické fotografii v současné době)
5. Práce na digitálním zpracování fotografií (úprava fotografií, zpracování snímků na metodu prolínání fotografií, …)
6. Příprava webové prezentace, výstavy a tiskové publikace

V současné době na projektu pracují žáci 8. ročníků v rámci předmětu region. Postupně se realizace blíží ke zdárnému konci, ale stále je ještě prostor pro další fotografie. Tímto prosíme obyvatele Novobydžovska, zda by byli ochotni zapůjčit další snímky bydžovských zákoutí. Podrobnější informace vám rádi podáme na ZŠ V. Kl. Klicpery.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC