Kam se hlásí naši deváťáci?

Patnáctý březen je pro deváťáky důležitým termínem při jejich cestě za studiem na střední škole. K tomuto datu musí mít odeslané přihlášky na jimi zvolené školy. Podle platných předpisů si mohli podat přihlášky dvě, ale ne všichni žáci tuto možnost využili, někteří vsadili vše na jednu volbu.

A jak se naši deváťáci rozhodovali? Zde vám přináším několik statistických údajů.

V první tabulce je souhrn středních škol podle typu studia. Uvádí školy, jejichž studium je ukončeno maturitní zkouškou, tyto SŠ jsou ještě roztříděny na gymnázia a střední odborné školy. Další část tabulky eviduje počet přihlášek na obory ukončené výučním listem.

Tab. č. 1

Způsob ukončení studia

Počet přihlášek

studium ukončeno maturitní zkouškou

gymnázia

18

střední odborné školy

38

studium ukončeno výučním listem

střední odborná učiliště

16

 

Ve druhé tabulce je zpracován přehled počtu přihlášek na obory, které si žáci 9. tříd vybírali. Je sestaven sestupně podle toho, které obory žáci preferovali (bez ohledu na to, jak je studium ukončeno).

Tab. č. 2

Obory

Počet přihlášek

technické a strojírenské obory

21

gymnázia

18

hotelnictví a cestovní ruch

8

ekonomické obory

5

elektrotechnické obory

5

pedagogické obory

3

informační technologie

3

stavebnictví

2

informační služby

2

reprodukční grafik pro média

2

lesnictví

1

zdravotnictví

1

bezpečnostně právní činnost

1

V poslední tabulce pro zajímavost uvádím města, kde se nachází střední školy volené našimi žáky.

Tab. č. 3

Město

Počet přihlášek

Hradec Králové

27

Nový Bydžov

24

Jičín

5

Praha

4

Nová Paka

3

Pardubice

2

Trutnov

1

Přelouč

1

Velké Poříčí

1

Litomyšl

1

Lázně Bělohrad

1

Poděbrady

1

Nová Paka

1

 

Na závěr můžeme budoucím studentům popřát, aby úspěšně zvládli přijímací zkoušky, které proběhnou v termínu od 22. do 30. dubna 2014.  Podrobné informace, jak postupovat po přijímacích zkouškách naleznete na webu naší školy.

 

 Mgr. Martina Havlíková

výchovný poradce pro 2. stupeň

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?