„Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá“

PODÍVEJTE SE, jak v rámci Dne Země, který se na naší škole konal 30. dubna 2019, jsme se my, žáci devátého ročníku, vydali s lesníky do nedalekého lesa Chlum. V lese jsme jistě nebyli poprvé, ale tentokrát jsme měli možnost podívat se na něj jinýma očima. Díky herním aktivitám jsme si vyzkoušeli vnímat les všemi smysly, dozvěděli jsme se o základních zákonitostech a vztazích mezi lesními organismy. Také jsme si prakticky zkusili práci lesníků při zjišťování objemu dřevních porostů. Uvědomili jsme si, že les není jenom ekosystém, který slouží k rekreaci a sběru hub, ale také hospodářský celek a péče o něj má své zákonitosti. Vlastníci lesa musí plánovat zásahy do lesa tak, aby nedošlo k neuváženému narušení lesního hospodaření.

Bylo zajímavé uvědomit si pod vedením zkušených odborníků význam lesa pro krajinu, ovzduší i člověka a zároveň pochopit, že je třeba o něj pečovat, protože může být ohrožen suchem, kůrovcem či neohleduplným chováním člověka.

žáci 9. ročníku

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?
sýkora koňadra

Během víkendu 4. až 5. května se v budce s kamerkou, kterou provozuje ve svém areálu Základní škola Bezručova v Hradci Králové, vylíhla krásná ptáčátka sýkorek koňader. Video z budky je nonstop vysíláno na serveru Youtube. Přímý přenos zde