Jak postupovat v případě přijetí či nepřijetí na SŠ

Doufáme, že Vaše dítě bylo přijato na zvolenou střední školu. Všem přijatým gratulujeme a upozorňujeme na včasné odevzdání zápisového lístku – do 10ti pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí.

Pokud Vaše dítě nebylo přijato na SŠ, můžete podat odvolání proti nepřijetí. Odvolání se musí odeslat do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí na adresu příslušné školy. TADY uvádíme návrh ve word nebo pdf, jak odvolání napsat.

Vaše dítě se také může zúčastnit dalších kol přijímacího řízení. Další kola přijímacího řízení vyhlašují ředitelé středních škol, kteří nenaplnili kapacitu přijímaných žáků v prvním kole. Aktuální situaci o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení a o počtu volných míst na středních školách v Královéhradeckém kraji můžete sledovat na www.sipkhk.cz nebo na webových stránkách středních škol. V případě účasti žáka v dalším kole přijímacího řízení vystaví naše škola novou přihlášku.

Virtuální prohlídka