Informace o stávce

Informace o stávce pedagogických pracovníků

Vážení zákonní zástupci žáků,
jménem vedení školy Vás chci informovat o vyhlášení stávky pedagogických pracovníků na středu 6. 11. 2019. Stávku organizuje ČMOS PŠ a pedagogičtí pracovníci naší školy se ke stávce připojují vzhledem k tomu, že jednání odborů a ministra školství ve věci navýšení platů pro rok 2020 nebyla úspěšná. Jelikož se na naší škole stávky zúčastní absolutní většina pedagogických pracovníků, nebudeme schopni zajistit provoz školy, školní družiny a školního klubu. Škola bude dne 6. listopadu zavřena. Provoz školní jídelny bude nezměněn, ale odběr obědů bude možný pouze za plnou (nedotovanou) cenu. Obědy jsme žákům odhlásili, pokud budete mít o oběd za plnou cenu zájem, musíte jej znovu přihlásit.

O případné změně Vás budeme okamžitě informovat.

ředitel školy

STÁVKA ZA KVALITNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ
STÁVKOVÉ POŽADAVKY:
5 % hrubého domácího produktu pro školství
výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání
130 % průměrné mzdy pro učitele
15 % navíc v roce 2020 pro pedagogy (z toho 10 % do tarifů)

Virtuální prohlídka