Informace k šablonám Peníze do škol

 

V souvislosti s realizací šablony III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) budeme zveřejňovat informace o vytvořených DUM (digitální učební materiály).

V případě zájmu uvádíme e-mailový kontakt na autora, který na  požádání poskytne DUM ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v České republice.

Seznam autorů, e-mail kontaktů a tématických okruhů předmětů:

Irena Doležalová

irena.dolezalova@klicperka.cz

přírodopis

  1. biologie živočichů

  2. biologie rostlin

   3. neživá příroda

Jana Dymešová

jana.dymesova@klicperka.cz

anglický jazyk

  1. Interaktivní řečové dovednosti

  2. produktivní řečové dovednosti

  3. receptivní řečové dovednosti

Helena Hronková

helena.hronkova@klicperka.cz

fyzika

  1. Elektromagnetické a světelné děje

  2. Energie

  3. Látky a tělesa

Hana Jarošová

hana.jarosova@klicperka.cz

výtvarná výchova

  1. Ověřování komunikačních účinků

  2. Rozvíjení smyslové citlivosti

  3. Uplatňování subjektivity

Jarmila Kubánková

jarmila.kubankova@klicperka.cz

dějepis

  1. Člověk v dějinách

  2. Křesťanství a středověká Evropa

  3. Moderní doba

Petr Mikšíček

petr.miksicek@klicperka.cz

matematika

  1. Číslo a proměnná

Milan Prokop

milan.prokop@klicperka.cz

zeměpis

  1. Česká republika I

  2. Česká republika II

Veronika Saidlová

veronika.saidlova@klicperka.cz

český jazyk

  1. Jazyková výchova

  2. Komunikační a slohová výchova

  3. Literární výchova

Radmila Vavřínková

radmila.vavrinkova@klicperka.cz

český jazyk

  1. Jazyková výchova

  2. Komunikační a slohová výchova

  3. Literární výchova

Lenka Vopálková

lenka.vopalkova@klicperka.cz

chemie

  1. Anorganická chemie

  2. Organická chemie

 matematika

  3. Číslo a proměnná

Kateřina Němečková

katerina.nemeckova@klicperka.cz

inovace k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

 Český jazyk, Čtení s porozuměním

Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC