Informace k průběhu přijímacího řízení na SŠ dle pokynů MŠMT

Informace k průběhu přijímacího řízení na SŠ dle pokynů MŠMT
• termín jednotné přijímací zkoušky (celostátní zadávané CERMATEM) pro čtyřleté obory – pondělí 8. června 2020, pro obory šestileté – úterý 9. června 2020
• náhradní termín pro jednotnou přijímací zkoušku je 23. 6. 2020
• termín školní přijímací zkoušky stanoví ředitel SŠ (v období 3. a 4. června a 5. a 6. června 2020 – jde o zkoušku, kterou si stanoví pouze některé SŠ, např. GJKT Hradec Králové)
• ředitel SŠ posílá pozvánku 10 pracovních dnů před termínem konání jednotné přijímací zkoušky (5 pracovních dnů před termínem konání školní přijímací zkoušky)
• uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí; pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole
• dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky – test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas), test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas)
• výsledky musí být zveřejněny nejpozději do 16. června pro čtyřleté obory, do 17. června pro šestileté obory (spolu s uveřejněním výsledků prvního a posledního přijatého uchazeče)
• termín odevzdání zápisového lístku je do 23. června 2020 (termín platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky)
• nepřijatým uchazečům odešle ředitel SŠ neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (toto funguje místo odvolání)
• žádost o vydání nového rozhodnutí musí být podána do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí
• zpět lze vzít zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a také v případě vydání nového rozhodnutí (lhůta pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí je 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí)
• další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou, termín pro odevzdání zápisových lístků je ovšem zkrácen také pouze na 5 pracovních dnů

Info přehledně pdf.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC