Informace pro rodiče žáků – výuka od 14. října 2020

Informace pro rodiče žáků – výuka od 14. října 2020

 

Od zítřka, tedy od středy 14. 10. jsou školy v celé ČR uzavřeny. Celá naše škola přechází na online výuku, družina je zavřená. Distanční výuka bude probíhat do pátku 23. 10. 2020. Od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Výuka

Online výuka bude probíhat pomocí Microsoft Teams. Jednou formou budou videohovory (rozvrh videohovorů jste obdrželi v systému Bakaláři, žáci jej navíc uvidí ve svých teamech). Druhou formou je vypracovávání samostatných prací opět zadaných v aplikaci Teams.

V případě, že nemáte internetové připojení, budou dole u vchodu do hlavní budovy připraveny pracovní listy se zadáním úkolů. Po vypracování jej odevzdáte do připraveného koše tamtéž a vyzvednete si další úkoly. Škola bude otevřená od 8:00 do 12:00 hodin.

Omlouvání nepřítomnosti na výuce

Distanční výuka je od 1. září již povinná, neúčast je nutné omlouvat. Způsob omluvy je stejný jako v průběhu prezenční výuky – pomocí systému Bakaláři.

Neúčast na videohovorech, neodevzdání samostatných prací (ať elektronickou nebo písemnou formou) bude bráno jako neomluvená absence.

Školní obědy

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem. Žáci mají možnost oběd odebrat do přinesených nádob z výdejového okénka v přízemí školy v době od 10:30 do 14:00. V současné době jsou obědy pro žáky od středy 14. 10. 2020 odhlášeny. Zájemci o oběd si ho musí přihlásit ve webové aplikaci, mobilní aplikaci nebo telefonicky na tel. 495 493 566 nebo 739 049 117. Vaří se pouze oběd č. 1.

 

Zabezpečení péče pro děti do 10 let pro profese jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

– bezpečnostních sborů;

– obecní policie;

– poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

– příslušníci ozbrojených sil;

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

Královéhradecký kraj určil jako školu zabezpečující péči pro tyto děti Základní školu Karla IV., Nový Bydžov

Ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy platí pro žáky do 10 let věku s platností od 14. 10. 2020.
V případě potřeby se domluvte na tel. 608 922 561, 495 490 345 (Helena Lukšová) nebo prostřednictvím e-mailu: helena.luksova@klicperka.cz

 

Žáky a rodiče ubezpečuji, že uděláme vše pro to, aby výuka byla smysluplná a aby byla co nejlepší, i když přímý kontakt žák učitel nemůže nic nahradit.

 

ředitel školy

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov