Informace o škole pro žáky a rodiče

Spolu s vysvědčením žáci obdrželi leták s informacemi o uplynulém školním roce a přípravě salšího školního roku. Naleznete zde přehled oceněných žáků, zprávu výchovných poradců, koordinátorky ekologické výchovy nebo zprávu o získaných financí z různých grantů. Z přípravy nového školního roku jak je přehled sešitů, které si žáci zakoupí, nabídka nepovinných předmětů nebo organizace příštího školního roku.

Na celý letá se můžete podívat i ZDE.

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Kdyby ses mohl(a) rozhodnout, který čas by měl trvale platit: