Náležitá ochrana dýchacích cest – II. 2021

Z nařízení hlavní hygieničky MZ ČR se za náležitou ochranu dýchacích cest považuje např. jednorázová rouška nebo respirátor (nepovažuje se improvizovaná ochrana nosu a úst např. šálou, šátkem či látkovou rouškou).

Více ve výňatku pokynu:

MZ ČR
METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY ČESKÉ REPUBLIKY K JEDNOTNÉMU POSTUPU KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC: PŘI ROZHODOVÁNÍ O NAŘÍZENÍ KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ OSOBÁM, KTERÉ BYLY V ÚZKÉM KONTAKTU S OSOBOU, U KTERÉ BYLO LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ PROKÁZÁNO ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A BĚHEM TOHOTO ÚZKÉHO KONTAKTU OBĚ OSOBY POUŽILY NÁLEŽITOU OCHRANU DÝCHACÍCH CEST.
1) Úvodní ustanovení
Tento metodický pokyn se vydává v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 potencovaného výskytem britské varianty viru SARS-CoV-2 v České republice.
2) Cíl
Cílem tohoto metodického pokynu je zajištění jednotného postupu krajských hygienických stanic, včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy, (dále jen ,,KHS“) při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest (např. jednorázová rouška nebo respirátor).
3) Postup KHS
KHS v případě, že epidemiologickým šetřením zjistí, že jak osoba, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2 (dále jen „pozitivní osoba“), tak i osoba, která byla v úzkém kontaktu s touto pozitivní osobou, měly po celou dobu tohoto kontaktu nasazenou náležitou ochranu dýchacích cest (např. jednorázová rouška nebo respirátor), nebo dodržely při krátkodobém sejmutí této ochrany větší vzdálenost (nad 2 metry), nenařídí této osobě v úzkém kontaktu karanténu, a to za předpokladu, že tato osoba nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň nebyly epidemiologickým šetřením KHS a hodnocením rizika prokázány jiné epidemiologicky významné skutečnosti.
KHS tuto osobu poučí, že je povinna sledovat svůj zdravotní stav minimálně po dobu 14 dnů od posledního úzkého kontaktu s pozitivní osobou a že v případě klinických obtíží

£3
Za náležitou ochranu dýchacích cest se nepovažuje improvizovaná ochrana nosu a úst např. šálou, šátkem či látkovou rouškou.

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR
MZ ČR.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov