Hoblinkova dílnička pro žáky 1. stupně

   V pondělí 14. a v úterý 15. dubna 2014 je pro žáčky 1. stupně připravena hoblinkova dílnička.  Technicko-výtvarný vzdělávací program je připraven pro skupiny žáčků, kteří se během 70 minut seznámí s opracováním dřeva, pomocí drobných dřevoobráběcích strojů a nářadí, které si všichni prohlédnou v akci i sami vyzkouší. Děti budou vtaženi do hry, která jim přinese zábavu i poučení. 

Co se malí technici během programu naučí, v závěru využijí pro vlastní výrobu své dřevěné hračky, kterou si odnesou domů. Myšlenka Hoblinkovy dílničky je založena na tvůrčím hraní a smyslovém prožitku. Hra a práce v kolektivu s vrstevníky přináší dětem potěšení, které ovšem není jen redukováno na pouhé hraní, ale prokazatelně napomáhá dětem k jejich správnému rozvoji motoriky, vnímání prostoru, řešení vzorců a funguje mimo jiné jako příprava dětí pro první roky ve škole.  V programu je kladen důraz na již získané dovednosti, jež žáčci dále rozvíjejí. Program je upraven podle věku, schopností a počtu účastníků.

Děti shlédnou práci na dekupírovací pile (nehlučná elekt. lupínková pila). Děti činnosti kultivují výtvarně, sociálně, technicky, lidsky formou hry s reálným výsledkem – vlastním výtvorem, důkazem píle a nasazení. S přibývajícím věkem se zvětšuje podíl práce dětí na dohotovení hračky a též schopnosti k samostatnému vytvoření vlastního dekorativního předmětu či dárku v truhlářské dílničce. Pro děti je připravený materiál k jejich námětům.

V ceně je zahrnut minimálně hodinový program, dřevěná hračka pro každého, truhlářská dílna  a materiál v ní, dárek pro maminku, cesta k Vám a zpět, t.j. 100,– Kč/žáka.
Virtuální prohlídka