Grant ŠABLONA II – Jazyková Klicperka 2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010856;
Název projektu: Jazyková Klicperka;
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání;
Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2019;
Skutečné datum zahájení: 1. 2. 2019;
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2021.
Aktivity:
1. 2.II_13_Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize, mentoringu, koučinku;

2. 2.II_2_Školní speciální pedagog_personální šablona;

3. 2.II_6d_Vzdělávání ped. pr. ZŠ_DVPP v rozsahu 8h_osobnostně sociální rozvoj;

4. 2.II_8c) Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ _cizí jazyky;

5. 2.II_8a) Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ _čtenářská gramotnost;

6. 2.II_18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem;

7. 2.II_10_Tandemová výuka;

Cíle aktivit dle EU: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC