Grant Inkluzivní Klicperka

  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003200
  • Název projektu: Inkluzivní Klicperka
  • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2017
  • Skutečné datum zahájení: 1. 2. 2017
  • Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2019.
  • Aktivity:

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky;

2. Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ;

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin _Čtenářská gramotnost;

4. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Čtenářská gramotnost;

5. Tandemová výuka na ZŠ;

6. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem;

7. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu 8 hodin;

8. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ;

Cíle aktivit dle EU: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC