Facebooková skupina pro rodiče žáků Klicperky

Vážení rodiče,

ráda bych vám poděkovala za vaši důvěru při volbě do školské rady. Zástupci rodičů jsou ve školské radě tři a jsou zde proto, aby rodiče mohli ovlivňovat dění ve škole, aby byli více vtaženi do rozhodování o škole a aby jejich hlasy nezapadly.

Škola našim dětem nejen poskytuje vzdělání, ale také děti vychovává a tím formuje jejich osobnost pro další život. Děti ve škole tráví často více času než s rodiči. Přesto jsme to stále my, rodiče, kdo rozhoduje o výchově dětí a hodnotách, které jim chceme předat do života.

I když mezi rodiči a školou existuje shoda v názoru na výchovu dětí, i když si myslíme, že děti navštěvují velmi dobrou školu, můžeme dál hledat cesty, jak zlepšovat spolupráci a výměnu názorů mezi rodiči a školou. Jednou z těchto cest může být i komunikace prostřednictvím školské rady.

Každý z nás může mít nápad týkající se dění ve škole, ale nemá kuráž jít se svou myšlenkou přímo k učiteli nebo vedení školy. Neví, jestli i ostatní rodiče mají stejný názor, jestli by jeho myšlenka měla dostatečnou podporu.

Škola informujeo svých aktivitách rodiče prostřednictvím webu, nástěnky, žákovských knížek, ale rodiče dosud neměli možnost diskutovat mezi sebou, sdílet své myšlenky s ostatními.

Pro rodiče žáků školy byla nově založena facebooková skupina. Tato skupina je uzavřená a mají na ni přístup všichni rodiče žáků ZŠ Klicperova. Není tedy určena pro širokou veřejnost, ani pro žáky a učitele školy. O přístup do skupiny můžete požádat přes můj facebookový profil, případně doporučit nové členy ze svých přátel. Jen mi prosím napište jméno a třídu, kterou navštěvuje vaše dítě.

Vaše myšlenky uvítám také na e-mailu pospisilova.nb@seznam.cz. Maily na této adrese budu považovat za důvěrné, autora nebudu zveřejňovat.

Za školskou radu

Hana Pospíšilová

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC