Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

V průběhu prázdnin nás potěšila zpráva z Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK schválená na program zaměřený na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže.
Pro naše šesťáky chystáme každoročně výjezdní adaptační pobyt. V rámci projektu TYMYJÁn nabízí žákům, aby se na základě vlastních přímých zkušeností, zážitků a prožitků mimo prostředí školy a prostřednictvím nejrůznějších aktivit blíže poznali navzájem, poznali svého třídního učitele, rozvíjeli kooperativní dovednosti, tvořivě řešili situace, které s sebou přináší mezilidské vztahy, vedli otevřenou komunikaci, zároveň respektovali individuální odlišnosti, utužovali vzájemnou důvěru, respekt a úctu. Na závěr programu by měli formulovat pravidla chování ve třídě, a tím podporovat pozitivní vztahy a zároveň minimalizovat rizikové chování.

Věříme, že díky dotaci, která je určena mimo jiné i na ubytování se budou moci adaptačního pobytu zúčastnit všichni žáci.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov