Doplňující volby do školské rady – pedagogičtí pracovníci 2020

Členkou školské rady za pedagogické pracovníky se stala po zvolení v pedagogické radě Mgr. Lenka Králíčková.

– zvolení zástupci zákonných zástupců: Veronika Kořínková, Markéta Hermanová, Jiří Dymeš;

– zástupci jmenovaní zřizovatelem: Jana Kandoussi, Martin Kloz, Matěj Novotný;

– zvolení zástupci pedagogických pracovníků: Lenka Králíčková, Milan Prokop, Pavlína Zmítková.

Předsedkyní školské rady je Veronika Kořínková.

Volby školské rady na další tříleté období se uskuteční na třídních schůzkách v dubnu 2021.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov