Doplňující volby do školské rady – 7. ledna 2020

Na třídních schůzkách dne 7. ledna 2020 proběhnou volby dvou zákonných zástupců do školské rady. Navrženými kandidáty na členy školské rady jsou: Dymeš Jiří (1. B, 3. A), Hermanová Markéta (1. B, 3. A) a Menclová Martina ( 4. B, 7. B). Za seznamu tří jmen vyberte dvě jména a zakřížkujte. Hlasovací lístky pak vhoďte do urny (hlavní budova – před ředitelnou; vedlejší budova – chodba 1. patro).
Volby proběhnou ve dnech 7. ledna 2020 a 14. ledna 2020 – třídní schůzky 3. a 4. tříd.

Školská rada je volena na tříleté období a další členové jsou:
– zvolení zástupci zákonných zástupců: Veronika Kořínková;
– zástupci jmenovaní zřizovatelem: Jana Kandoussi, Martin Kloz, Matěj Novotný;
– zvolení zástupci pedagogických pracovníků: Alena Ducháčková, Milan Prokop a Pavlína Zmítková.
Po 14. lednu 2020 zveřejníme zvolené členy školské rady za zákonné zástupce.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC