Doplnění informací k provozu školy od 3. května

Drobné organizační úpravy v provozu školy od 3. května 2021

Prezenční výuka pro žáky: 1. B, 2. B, 3. B, 5., 6. a 8. tříd.

Testování žáků prvního stupně: antigenní test je prováděn 1x týdně (první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu)

Testování žáků druhého stupně: antigenní testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek, v případě nepřítomnosti ve škole bude otestován v nejbližším možném termínu)

Potvrzení o testování: škola vydává potvrzení o negativním výsledku testu pouze pro účely přijímacích zkoušek na střední školy. Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. škola není povinna vydávat. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Sportování ve škole (tělesná výchova): je možné pouze ve venkovních prostorách, musí být dodržena homogenita tříd. Žáci se budou řídit dle pokynů vyučujících.

Provoz školní jídelny (prezenční výuka 11:00 – 14:00):

Strava pro období prezenční výuky žáků je automaticky přihlášena, pokud nechcete obědy odebírat, je nutné si je odhlásit.

– žák si před vstupem do prostoru školní jídelny umyje (vydezinfikuje) ruce

– roušku sundává pouze v průběhu konzumace jídla u stolu

maximální počet žáků u stolu je čtyři

– žáci sedí u stolu pouze se spolužáky ze své třídy

-je nutné dodržovat neměnný zasedací pořádek u stolu (žáci sedí u stolu vždy ve stejném složení)

na odběr nápoje si žák bere vždy čistou sklenici

pro období distanční výuky zůstává možnost odebrat stravu do vlastních nádob (10:30 – 13:00)

Kontakt na školní jídelnu: 739 049 117

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov