Projekt Děti mění svět

Hlavním cílem projektu je v dětech probudit pocit vlastní důležitosti, pocit, že svůj život si utvářejí sami. Projekt má dětem ukázat, že spolupráce je nejrychlejší způsob dosažení snů a přání. A v neposlední řadě budou děti spolu s učiteli mít možnost sledovat, že důležitější než vlastní cíl je cesta k tomuto cíli. Projekt má za cíl zlepšení života v Novém Bydžově a okolí, proto volím k jeho realizaci děti základních škol.
Do projektu se zapojí všechny třídy všech tří základních škol v Novém Bydžově (Palackého, Klicperka i Karlovka).
Otázka zní: „Co děti chtějí změnit ve svém okolí, když mají k dispozici neomezený zdroj peněz, možností a síly“ (mají kouzelný prsten princezny Arabely)
Základním předpokladem úspěchu projektu je nadchnout děti, vtáhnout je do hry. To je velký a klíčový úkol pro učitele. Potenciál tohoto projektu je obrovský pro všechny zúčastněné. Sám jsem zvědav, jakými nápady nás děti překvapí. Předpokládám, že v rámci veřejné sbírky se nám podaří získat minimálně jeden milion korun, to už je nějaká síla – „Urychlovač dětských snů a přání“.
Jednotlivé fáze projektu:
1. Učitelé představí dětem tento projekt a vtáhnou je do hry. Do příští hodiny si každý žák připraví krátké povídání o tom „Co chci změnit ve svém okolí, když mám k dispozici kouzelný prsten princezny Arabely“, stačí na to pomyslet, otočit prstenem a přání je splněno. V tomto procesu učitelé děti citlivě vedou a inspirují k hledání nápadů (koupit pejska sousedce v domě, aby nebyla tak sama a smutná. Opravit dětské hřiště, vysadit více stromů……). V rámci tohoto procesu mohou vznikat sny a přání, které nebudou potřebovat žádné finanční prostředky (…. smutnou sousedku několikrát týdně navštívím, budu si s ní povídat, mohu ji s něčím pomoci atd.)

2. V dalších hodinách každý žák představí svůj sen a přání a snaží se spolužáky přesvědčit, že jeho sen a přání má být za jejich třídu vybrán k realizaci.

3. Za každou třídu bude vybrán jeden sen či přání. Vznikne tedy seznam XX snů a přání. Každá třída napíše dopis, ve kterém uvede hlavní důvody, proč má být toto přání splněno a také svůj závazek, jak ke splnění tohoto přání přispějí oni, co udělají……

4. Jednotlivé sny a přání se umístí na speciální webové stránky projektu. Založí se běžný účet, kam mohou firmy i občané přispívat na realizaci vítězných projektů. Dopisy, ve kterých jednotlivé třídy odůvodňují nutnost uskutečnění jejich snu a přání, odešleme do novobydžovských firem, zveřejníme. S majiteli regionální televize V1 projednám možnost propagace projektu – pětiminutový vstup natočený v každé třídě, kdy třída představí svůj vybraný sen a co se zavázali pro jeho splnění udělat sami. Řeknou důvody pro jeho uskutečnění, požádají o podporu veřejnost atd.

5. Finále proběhne 20.12.2013 na radnici v Novém Bydžově. Žáci jednotlivých tříd určí na seznamu XX kusů snů a přání pořadí jejich realizace. Podle finanční náročnosti a s ohledem na množství vybraných peněz budou projekty uskutečněny.

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?
sýkora koňadra

Během víkendu 4. až 5. května se v budce s kamerkou, kterou provozuje ve svém areálu Základní škola Bezručova v Hradci Králové, vylíhla krásná ptáčátka sýkorek koňader. Video z budky je nonstop vysíláno na serveru Youtube. Přímý přenos zde