Den Země pro žáky 1. stupně 2019

PODÍVEJTE SE, jak v úterý 30. dubna slavily všechny třídy 1. stupně jako každý rok Den Země.
Protože počasí nám letos moc nepřálo, museli jsme celou akci přemístit do prostor naší školy. Nejdříve každá třída samostatně se svými učitelkami zhlédla filmy ke Dni Země a třídění odpadů. 1. a 2. třídy zvládly opéci na školním dvoře ke svačině špekáčky. Pak už se všechny děti rozešly po přízemí hlavní budovy a do tělocvičny, kde na 8 stanovištích plnily připravené úkoly. Některé byly zaměřené na přírodu, jiné byly sportovní. Po splnění všech úkolů, které měly děti potvrzené na soutěžní kartičce, obdržely všechny děti sladkou odměnu.
Všem dětem se akce líbila a už se těší na další.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC