Den Země 7. tříd 2019

PODÍVEJTE SE, jak v úterý 30. 4. 2019 proběhl na naší škole Den Země. Pro sedmé ročníky bylo připraveno téma třídění odpadů. Nejprve se obě třídy vydaly na prohlídku sběrného dvora. Tady nás po areálu zasvěceně provedl pan Lakatoš a ukázal nám, co vše lze třídit. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí jako např. jak likvidovat použitý olej na smažení nebo že i láhev od jaru patří mezi nebezpečný odpad. Po návratu do školy čekal na žáky pracovní list, kde si ve skupinkách ověřili své nově nabyté znalosti o třídění odpadů. Všichni nakonec odcházeli ze školy s pocitem, že třídění odpadků má smysl!

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC